Komisje Rady Powiatu

SKŁAD KOMISJI RADY POWIATU V KADENCJI NA LATA 2018-2023

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

1. Marcin Zmitrowicz - Przewodniczący
2. Stanisław Orzechowski
3. Henryk Plak
4. Grzegorz Sotowski
5. Grażyna Ziółek

 

KOMISJA REWIZYJNA

1. Henryk Plak - Przewodniczący
2. Lidia Ligorowska
3. Jerzy Śmiech
4.Tomasz Trela
5. Marcin Zmitrowicz

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I PROMOCJI

1. Tomasz Trela – Przewodniczący
2. Andrzej Jung
3. Małgorzata Siekut
4. Emanuel Zawodnik
5. Marcin Zmitrowicz

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

1. Jerzy Śmiech – Przewodniczący
2. Marek Kucharski
3. Stanisław Orzechowski
4. Zbigniew Sitkowski
5. Włodzimierz Stysiak
6. Waldemar Witkowski
7. Grażyna Ziółek

 

KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Lidia Ligorowska – Przewodnicząca
2. Waldemar Banaś
3. Mirosław Górka
4. Małgorzata Siekut

 

KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW, TRANSPORTU, BUDOWNICTWA, DRÓG, MIENIA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

1. Zbigniew Sitkowski - Przewodniczący
2. Waldemar Banaś
3. Mirosław Górka
4. Marek Kucharski
5. Lidia Ligorowska
6. Henryk Plak
7. Grzegorz Sotowski
8. Waldemar Witkowski
9. Grażyna Ziółek

 

Uchwała nr XXXIV/183/2021 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu Kozienickiego
Uchwała nr XXXIV/184/2021 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia osobowych stałych komisji Rady Powiatu Kozienickiego
Uchwała nr XXXIV/185/2021 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu Kozienickiego
Uchwała nr XXXVII/199/2021 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 20 września 2021 r. w sprawie odwołania członków Komisji Rewizyjnej
Uchwała nr XXXVII/200/2021 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 20 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego
Uchwała nr XXXVII/201/2021 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 20 września 2021 r. w sprawie odwołania przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu Kozienickiego
Uchwała nr XXXVII/202/2021 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 20 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw i liczby stałych Komisji Rady Powiatu Kozienickiego
Uchwała nr XXXVII/203/2021 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 20 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu
Uchwała nr XXXVII/204/2021 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 20 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu Kozienickiego
Uchwała nr XXXVII/208/2021 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 20 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego
Uchwała nr XXXIX/213/2021 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Kozienickiego
Uchwała nr XXXIX/214/2021 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu Kozienickiego

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 

1. Marcin Zmitrowicz – Przewodniczący
2. Henryk Plak
3. Tomasz Trela
4. Emanuel Zawodnik
5. Grzegorz Sotowski

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

1. Grzegorz Sotowski – Przewodniczący
2. Waldemar Witkowski
3. Tomasz Trela
4. Henryk Plak
5. Marcin Zmitrowicz

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I PROMOCJI

 

1. Tomasz Trela – Przewodniczący
2. Marcin Zmitrowicz
3. Małgorzata Siekut
4. Małgorzata Bebelska
5. Krzysztof Wolski
6. Emanuel Zawodnik

 

KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

1. Lidia Ligorowska – Przewodnicząca
2. Waldemar Banaś
3. Małgorzata Siekut
4. Mirosław Górka

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

 

1. Waldemar Witkowski – Przewodniczący
2. Zbigniew Sitkowski
3. Lidia Ligorowska
4. Marek Kucharski
5. Jerzy Śmiech
6. Grażyna Ziółek
7. Włodzimierz Stysiak
8. Stanisław Orzechowski

 

KOMISJA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA, DRÓG PUBLICZNYCH  I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

 

1. Henryk Plak – Przewodniczący
2. Waldemar Banaś
3. Grzegorz Sotowski
4. Jerzy Śmiech
5. Grażyna Ziółek
6. Emanuel Zawodnik

 

KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW, MIENIA POWIATU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

 

1. Małgorzata Bebelska – Przewodnicząca
2. Waldemar Witkowski
3. Marek Kucharski
4. Zbigniew Sitkowski
5. Mirosław Górka

 

 

SKŁAD KOMISJI RADY POWIATU V KADENCJI NA LATA 2014-2018

KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW, MIENIA POWIATU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

 

 1. Robert Wojcieszek – Przewodniczący
 2. Marek Kucharski
 3. Grzegorz Sotowski
 4. Waldemar Witkowski
 5. Roman Wysocki
 6. Dariusz Zawodnik

 

KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GEODEZJI

 

 1. Stanisław Orzechowski - Przewodniczący
 2. Mirosław Górka
 3. Tadeusz Kowalczyk
 4. Wacław Woźniak

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I PROMOCJI

 

 1. Krzysztof Wolski - Przewodniczący
 2. Janina Golik
 3. Mirosław Górka
 4. Robert Grygiel
 5. Marek Kucharski
 6. Krzysztof Sałek
 7. Barbara Woszczyk
 8. Grażyna Ziółek

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

 1. Waldemar Witkowski – Przewodniczący
 2. Janina Golik
 3. Robert Grygiel
 4. Krzysztof Sałek
 5. Włodzimierz Stysiak
 6. Grażyna Ziółek

 

 KOMISJA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA, DRÓG PUBLICZNYCH  I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

 

 1. Jacek Nazorek – Przewodniczący
 2. Tadeusz Kowalczyk
 3. Stanisław Orzechowski
 4. Grzegorz Sotowski
 5. Krzysztof Wolski
 6. Barbara Woszczyk
 7. Wacław Woźniak
 8. Dariusz Zawodnik

 

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Janina Golik – Przewodnicząca
 2. Roman Wysocki – Z-ca Przewodniczącej
 3. Jacek Nazorek – Sekretarz
 4. Robert Grygiel
 5. Robert Wojcieszek