Posiedzenia komisji

Biuro Rady i Zarządu Powiatu Kozienickiego informuje, iż posiedzenie Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Kozienickiego zaplanowane na dzień 29 czerwca 2020 r. zostaje przełożone na dzień 6 lipca 2020 r. Godzina i tematyka posiedzenia pozostaje bez zmian.