Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że w dniu 17.05.2021 r. o godz. 14.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Tematyką posiedzenia będzie:
1. Omówienie materiałów na XXXI Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
2. Sprawy różne.

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.