POSIEDZENIE KOMISJI ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych informuje, że dnia 20.05.2021 r. (czwartek) o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kozienickiego.

Tematyka posiedzenia:

1) Informacja o realizacji Planu Finansowego i wyniku finansowym SP ZZOZ w Kozienicach za 2020 rok.
2) Informacja o wysokości ryczałtu z NFZ na I półrocze 2021roku.
3) Informacja o Planie Finansowym SP ZZOZ w Kozienicach na 2021rok.
4) Informacja o wyniku i realizacji Planu Finansowego SP ZZOZ w Kozienicach za I kwartał 2021roku.
5) Informacja o bieżącej sytuacji i funkcjonowaniu szpitala.
6) Sprawy różne.

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach ul. Kochanowskiego 28.