HARMONOGRAM POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

W dniu 14 listopada 2022 r. (pon.) o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego.
Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadzi kontrolę w Starostwie Powiatowym w Kozienicach, w zakresie:
1) Stan zatrudnienia w poszczególnych Wydziałach Starostwa Powiatowego w latach: 2019-2021.
2) Wykonanie budżetu za rok 2021.
3) Struktura płacowa w Starostwie w latach 2019-2021 w poszczególnych grupach płacowych.
Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach ul. Kochanowskiego 28.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Henryk Plak