HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że w dniu 29 grudnia 2022 r. (czwartek) odbędą się posiedzenia:

- godz. 12.00 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Tematyka posiedzenia:
1. Rozpatrzenie skargi przekazanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego zgodnie z właściwością rzeczową.
2. Rozpatrzenie petycji w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Oleksów.
3. Spawy różne.

 

- godz. 13.00 wspólne posiedzenie:
- Komisji Budżetu, Finansów, Transportu, Budownictwa, Dróg, Mienia i Rozwoju Gospodarczego,
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
- Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie materiałów na LV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
2. Sprawy różne.

Posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.