Mazowsze dla równego rozwoju

mazowsze dla równego rozwoju

 

Opis zadania:

W ramach zadania został wybudowany budynek składający się z dwóch kondygnacji, w którym w jednej bryle mieści się:

  • szkoła i niezbędne do jej funkcjonowania pomieszczenia,
  • sala gimnastyczna z zapleczem sanitarno-szatniowym,
  • kuchnia z jadalnią,
  • internat.

Zakres przedsięwzięcia obejmował również zagospodarowanie terenu w tym:

  • drogę wewnętrzną służącą również do celów przeciwpożarowych,
  • dojścia piesze,
  • miejsca postojowe i place gospodarcze,
  • wewnętrzne instalacje i przyłącza.

Projektowany budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej.

Powierzchnia całkowita: 5 771,45 m²
Powierzchnia użytkowa: 4 627,24 m²
Powierzchnia zabudowy: 3 149,8 m²
Kubatura: 29 608 m3

Wybudowanybudynek jest budynkiem energooszczędnym z zastosowaniem OZE jako źródła ciepła (pompy ciepła) i źródła energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne).

Całość projektowanego budynku wraz z zapleczem jest dostępna do korzystania przez osoby niepełnosprawne (w tym przez osoby o ograniczonych zdolnościach motorycznych) zarówno z poziomu terenu, dzięki zaprojektowanym pochylniom zewnętrznym, jak i z poziomu szkoły. Szerokości przejść do wszystkich pomieszczeń mają wymiar zapewniający dostępność osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. W obiekcie znajdują się toalety i prysznice ze specjalistycznym wyposażeniem dostosowanym do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Przewidywana liczba miejsc dla uczniów - 100
w tym uczniowie mieszkający w internacie - 60