Regulamin organizacyjny

Uchwała Nr IX/73/2007 Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego


Uchwała Nr XXXIII/246/2009 Rady Powiatu z dnia 16 września 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach

Uchwała Nr XXXVII/276/2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach

Uchwała Nr 63/2015 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach

Uchwała Nr 94/2016 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach

Uchwała Nr 125/2016 Zarządu Powiatu z dnia 18.08.2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach

Uchwała Nr 291/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach

UCHWAŁA NR 179/2020 ZARZĄDU POWIATU KOZIENICKIEGO Z dnia 24 sierpnia 2020 r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach

Uchwała nr 272/2021 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach

 UCHWAŁA NR 282/2021 ZARZĄDU POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 11 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach