Biuro Rady i Zarządu

 

Kierownik Biura: HALINA SAWICKA-GIELNIEWSKA

tel.: 48 611 73 07

 

Pracą Biura Rady i Zarządu kieruje Kierownik.

Biuro realizuje zadania:

 1. obsługa kancelaryjno - biurowa Rady, Radnych oraz Zarządu Powiatu,
 2. przyjmowanie i przekazywanie korespondencji kierowanej do Radnych Rady Powiatu,
 3. prowadzenie korespondencji kierowanej do i od Przewodniczącego Rady Powiatu,
 4. Przygotowywanie posiedzeń i narad organów kolegialnych (Zarządu, Rady Powiatu, Prezydium, Komisji stałych i doraźnych powoływanych przez Radę) oraz opracowanie protokołów z obrad, ich uchwał, wniosków i opinii oraz przekazywanie odpowiednim organom do wykonania,
 5. prowadzenie rejestrów: uchwał Zarządu, Rady Powiatu, wniosków Komisji, interpelacji i zapytań Radnych,
 6. zapewnienie terminowego przygotowywania materiałów dla potrzeb Zarządu, Rady, Komisji przy współpracy z Naczelnikami Wydziałów i kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu,
 7. zamieszczenie porządku obrad Rady Powiatu oraz projektów uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej,
 8. zamieszczenie uchwał Rady i Zarządu Powiatu w Biuletynie Informacji Publicznej,
 9. organizowanie przyjęć obywateli w ramach skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady Powiatu, a także przekazywanie ich do załatwienia wg kompetencji,
 10. organizowanie dyżurów Radnych Rady Powiatu,
 11. prowadzenie spraw, w tym rejestru dot. skarg i wniosków wpływających do Rady Powiatu,
 12. opracowywanie w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Zarządu okresowych informacji i sprawozdań z działalności Zarządu, Rady i jej organów wewnętrznych oraz działalności Radnych,
 13. podejmowanie w zakresie zleconym przez Przewodniczącego czynności zmierzających do zapewnienia współdziałania Rady i jej organów wewnętrznych z organizacjami społeczno - politycznymi, samorządowymi i klubami radnych,
 14. terminowe przesyłanie aktów prawnych do nadzoru i publikacji,
 15. przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów i akt po upływie kadencji,
 16. przyjmowanie oświadczeń majątkowych Radnych Powiatu i przekazywanie ich Przewodniczącemu Rady Powiatu oraz do Urzędu Skarbowego, w celu weryfikacji,
 17. przyjmowanie oraz przekazywanie oświadczeń majątkowych Starosty oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Wojewodzie Mazowieckiemu,
 18. sporządzanie sprawozdań dot. statystyki powiatu (samorząd i transport) i przekazywanie ich do Głównego Urzędu Statystycznego.

Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdpKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnychinterpelacje i zapytaniadarmowa pomoc prawnaPowiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Przeczytaj! Zanim Zarezerwujesz Wizytę w Wydziale Komunikacji internetowa rezerwacja kolejki bipportal mieszkańca

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

film promocyjny2

kozienicki

Kalendarium

25.07.2021
II Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Kozienickiej
Gminy Głowaczów na Stadionie sportowym ul. Kozienicka 7A
01.08.2021 01.08 2021
VI SPOTKANIE NA PRZYCZÓŁKU
Magnuszew
01.08.2021
DNI GMINY GŁOWACZÓW
Stadion sportowy ul. Kozienicka 7A, Głowaczów
08.08.2021
77. Rocznica Bitwy pod Studziankami
Studzianki Pancerne

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych