Geodeta Powiatowy

Geodeta Powiatowy - Agnieszka Siderska

tel.: 48 611 73 82
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

1. Geodeta Powiatowy realizuje zadania Starosty wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Do zadań Geodety Powiatowego należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Starosty na zewnątrz w sprawach dotyczących ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 2. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 3. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości,
 4. dysponowanie i planowanie wydatkowania środków przeznaczonych na działalność w zakresie prawidłowego funkcjonowania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 5. planowanie i opracowywanie założeń do budżetu Powiatu w zakresie właściwości Geodety Powiatowego,
 6. na podstawie pisemnego indywidualnego upoważnienia Starosty załatwianie w jego imieniu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zadań Geodety Powiatowego
 7. akceptowanie przygotowanych przez Naczelnika i Kierownika indywidualnych zakresów czynności podległych im pracowników,
 8. ustalanie kierunków i priorytetów w celu racjonalnego wykorzystania pozyskanych środków budżetowych,
 9. sprawowanie nadzoru nad wyposażeniem i środkami będącymi w dyspozycji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 10. współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Starostwa w opracowywaniu informacji,
 11. wykonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie swoich uprawnień.