Wydział Budżetowo-Finansowy

Skarbnik Powiatu – Kamil Banaś
tel. 48 611 73 04
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Naczelnik Wydziału – Alicja Polak
tel. 48 611 73 32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

1. Pracą wydziału kieruje Naczelnik.

2. W skład wydziału wchodzą następujące komórki organizacyjne prowadzonych spraw i akt symbolami:

1) Wieloosobowe stanowisko ds. Wydatków i Rozliczeń Płacowych      FnB.I
2) Wieloosobowe stanowisko ds. Dochodów, Planowania Budżetu         FnB.II
3) Stanowisko ds. obsługi kasy                                                           FnB.III
4) Stanowisko ds. Kontroli                                                                  FnB.IV             

1. Stanowisko ds. Kontroli w zakresie realizacji zadań podlega bezpośrednio Staroście.
2. Zasady postępowania kontrolnego w Urzędzie określa Rozdział 8 Regulaminu Organizacyjnego.

Wydział realizuje zadnia w oparciu o przyjęte zasady rachunkowości:

1) opracowywanie projektów budżetu powiatu w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat oraz przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie powiatu w ciągu roku budżetowego,

2) prowadzenie obsługi finansowej budżetu powiatu w zakresie:

a) realizacji budżetu powiatu,
b) finansowania działalności jednostek organizacyjnych,
c) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
d) ewidencji i windykacji dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej; opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa i innych opłat związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
e) rozliczania inwestycji realizowanych przez powiat,
f) opłat z tytułu wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
g) opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

3) prowadzenie obsługi kasowej i bankowej budżetu powiatu i gospodarki pozabudżetowej,
4) sporządzanie sprawozdań budżetowych z wykonywania budżetu powiatu oraz sprawozdań finansowych, sprawozdań GUS i innych sprawozdań,
5) elektroniczne przekazywanie danych dotyczących planowania budżetu i zmian w ciągu roku budżetowego oraz sprawozdawczości budżetowej do regionalnej izby obrachunkowej za pomocą specjalistycznego programu bestia,
6) opracowywanie analiz finansowych i informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu,
7) ewidencja majątku powiatu i nadzór nad mieniem powiatu i nadzór nad mieniem powiatu, rozliczanie inwentaryzacji majątku,
8) kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi - zgodności z planem finansowym, celowości wydatków ponoszonych na realizację zadań prowadzenie polityki w zakresie pozyskiwania dochodów własnych powiatu,
9) ewidencja księgowa, rozliczenia i rozrachunki z pracownikami i z budżetem z tytułu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
10) naliczanie i opłacanie podatku od nieruchomości,
11) ewidencja i rozliczenia podatku VAT z uwzględnieniem centralizacji VAT, wystawianie faktur i rachunków dotyczących sprzedażny materiałów i usług,
12) rozlicznie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
13) prowadzenie ewidencji księgowej związanej z obsługą programów i projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł,
14) rozliczanie udzielonych dotacji budżetowych,
15) analiza wykorzystania środków finansowych pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdpKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnychinterpelacje i zapytaniadarmowa pomoc prawnaPowiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Przeczytaj! Zanim Zarezerwujesz Wizytę w Wydziale Komunikacji internetowa rezerwacja kolejki bipportal mieszkańca

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

film promocyjny2

kozienicki

Kalendarium

25.07.2021
II Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Kozienickiej
Gminy Głowaczów na Stadionie sportowym ul. Kozienicka 7A
01.08.2021 01.08 2021
VI SPOTKANIE NA PRZYCZÓŁKU
Magnuszew
01.08.2021
DNI GMINY GŁOWACZÓW
Stadion sportowy ul. Kozienicka 7A, Głowaczów
08.08.2021
77. Rocznica Bitwy pod Studziankami
Studzianki Pancerne

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych