Wydział Promocji i Kultury

Naczelnik Wydziału - Lucyna Domańska-Stankiewicz

tel.: 48 382 05 66 

 

1. Pracą wydziału kieruje Naczelnik.

2. W skład wydziału wchodzą następujące komórki organizacyjne posługujące się przy znakowaniu prowadzonych spraw i akt symbolami:
1) Stanowisko ds. Kontaktu z Mediami                 PiK.I

Wydział zajmuje się sprawami z zakresu:

1) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:
a) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej Powiatu oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury,
b) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej,
c) podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej,
d) ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych organizowanych przez Powiat oraz nadzorowanie ich organizacji,
e) prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego Powiatu w sferze organizacyjno-prawnej i finansowej,
f) prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej,
g) współdziałanie z innymi podmiotami w organizacji rocznic i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych,
h) umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów,
i) przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku,
j) zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym,
k) współpraca pomiędzy samorządem powiatowym, samorządami gminnymi, właścicielami zabytków i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego,
l) współpraca w zakresie badań archeologicznych prowadzonych na terenie powiatu.

2) turystyki:
a) podejmowanie działań zmierzających do rozwoju turystyki,
b) tworzenie tras i produktów turystycznych w oparciu o zabytki architektury i pasma przyrodniczo-kulturowe.

3) promocji powiatu:
a) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć służących promowaniu powiatu,
b) przygotowywanie kontaktów w zakresie współpracy z zagranicą,
c) wspieranie działań promujących gminy powiatu,
d) przygotowywanie materiałów promujących powiat,
e) wydawanie Biuletynu Informacyjnego „Nasz Powiat":
- przygotowywanie materiałów i opracowywanie informacji do Biuletynu Informacyjnego „Nasz Powiat",
- współpraca w zakresie wydawania Biuletynu Informacyjnego „Nasz Powiat" z gminami oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu.
f) przygotowywanie programów telewizyjnych „Nasz Powiat" rozpowszechnianych w systemie teleinformatycznym,
g) współpraca z innymi mediami,
h) prowadzenie powiatowej strony internetowej,
i) prowadzenie Kroniki Powiatu Kozienickiego.

Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdpKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnychinterpelacje i zapytaniadarmowa pomoc prawnaPowiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Przeczytaj! Zanim Zarezerwujesz Wizytę w Wydziale Komunikacji internetowa rezerwacja kolejki bipportal mieszkańca

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

film promocyjny2

kozienicki

Kalendarium

25.07.2021
II Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Kozienickiej
Gminy Głowaczów na Stadionie sportowym ul. Kozienicka 7A
01.08.2021 01.08 2021
VI SPOTKANIE NA PRZYCZÓŁKU
Magnuszew
01.08.2021
DNI GMINY GŁOWACZÓW
Stadion sportowy ul. Kozienicka 7A, Głowaczów
08.08.2021
77. Rocznica Bitwy pod Studziankami
Studzianki Pancerne

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych