Aktualności

Informujemy, że w związku z naprawą Tomografu Komputerowego wznawiamy z dniem 18 stycznia 2021 roku przyjęcia pacjentów do Oddziałów: Neurologicznego, Zakaźnego, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Z powodu dużej absencji personelu medycznego oraz trudnej sytuacji epidemiologicznej i hospitalizacji pacjentów zakażonych COVID-19 w SP ZZOZ w Kozienicach przyjmujemy pacjentów w stanie zagrożenia życia, tak zwane przypadki nagłe do Oddziałów: Chirurgii Ogólnej, Urazowo – Ortopedycznego, Laryngologicznego, Ginekologiczno – Położniczego.
Przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności realizujemy świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie w Oddziałach: Pediatrii i Neurologii, a także przyjmujemy pacjentki do Oddziału Ginekologiczno – Położniczego. Zapraszamy kobiety do porodu. Gwarantujemy, że każde nowonarodzone dziecko będzie objęte profesjonalną opieką w funkcjonującym Oddziale Neonatologii w naszym szpitalu.

 

Krajowa mapa zagrozen i bezpieczeństwaKrajowa Mapa Zagrożeń i Bezpieczeństwa – Widzisz? Reaguj!
Wielokrotnie dostrzegasz w swoim miejscu zamieszkania coś niepokojącego, a może chciałbyś się dowiedzieć o tym, czy w twojej okolicy jest bezpiecznie? I Ty możesz mieć na to wpływ. Reaguj na zagrożenia i informuj nas o nich, wykorzystując bezpłatną i intuicyjną aplikację jaką jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB). PRZYPOMINAMY, że o występujących zagrożeniach możesz powiadomić anonimowo Policję przy pomocy KMZB. Poprzez interaktywne narzędzie, każdy obywatel ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa w miejscu swojego zamieszkania.

14 stycznia przed Szpitalem Powiatowym w Kozienicach odbyła się konferencja prasowa, podczas której Konrad Frysztak Poseł na Sejm RP oraz Tomasz Trela Radny Rady Powiatu Kozienickiego poinformowali, iż na mocy decyzji Ministra Zdrowia Zespół Specjalistyczny Ratownictwa Medycznego, stacjonujący przy Szpitalu Powiatowym w Kozienicach nie zostanie przekwalifikowany na Zespół Podstawowy, a karetka ze Świerży Górnych nie zostanie przeniesiona do Magnuszewa. Poseł Frysztak podziękował wszystkim mieszkańcom Powiatu Kozienickiego, samorządowcom i instytucjom, zaangażowanym w działania, których nadrzędnym celem jest utrzymanie bezpieczeństwa medycznego Powiatu Kozienickiego. Zapewnił również, że w dalszym ciągu prowadzone będą starania o pozyskanie dodatkowych karetek dla Kozienic i Magnuszewa.

14 stycznia przed Szpitalem Powiatowym w Kozienicach odbyła się konferencja prasowa 14 stycznia przed Szpitalem Powiatowym w Kozienicach odbyła się konferencja prasowa

W ramach włączenia się do kampanii Starostwo Powiatowe w Kozienicach udostępniło salę konferencyjną w budynku przy ulicy Kochanowskiego 15W ramach realizacji programu polityki zdrowotnej, dotyczącego zapewnienia samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki oraz promocji i edukacji w zakresie honorowego krwiodawstwa, na terenie całego kraju prowadzona jest kampania społeczna: "Twoja krew, moje życie". Celem akcji jest przede wszystkim dotarcie do jak najszerszej grupy Honorowych Dawców Krwi oraz uświadomienie społeczeństwu potrzeb systemu lecznictwa w zakresie krwi, jak i znaczenia systematycznego oddawania krwi.
W ramach włączenia się do kampanii Starostwo Powiatowe w Kozienicach udostępniło salę konferencyjną w budynku przy ulicy Kochanowskiego 15, gdzie począwszy od 14 stycznia, w każdy kolejny czwartek aż do końca kwietnia, pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu, prowadzić będą pobór krwi.
Chwyć Czerwoną Nitkę: przyłącz się do sieci ludzi, którzy oddając krew, zapewniają, że wszyscy możemy czuć się bezpieczniej. Pamiętajmy, że łączy nas krew, która ratuje życie!