Aktualności

9 sierpnia w Warszawie Marcin Styś Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z upoważnienia Starosty powiatu Kozienickiego oraz Kamil Banaś Skarbnik Powiatu Kozienickiego podpisali umowę na dofinansowanie projektu „Bliżej samodzielności – edycja II” 9 sierpnia w Warszawie Marcin Styś Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z upoważnienia Starosty powiatu Kozienickiego oraz Kamil Banaś Skarbnik Powiatu Kozienickiego podpisali umowę na dofinansowanie projektu „Bliżej samodzielności – edycja II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 700.000,000 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 560.000,00 zł, a wkład własny Powiatu Kozienickiego 140.000,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 30.06.2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach informuje, że od 1 września 2019 r. rusza rekrutacja do projektu „Bliżej samodzielności – edycja II”. Osoby zainteresowane udziałem w proponowanym wsparciu zapraszamy do kontaktu z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kochanowskiego 15 pok. nr 4 i/lub pod nr telefonu 48/382 05 62 oraz złożenia ANKIETY ZGŁOSZENIOWEJ dostępnej w siedzibie jednostki oraz na stronach internetowych PCPR i PUP.

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r. poz. 511) zwołuję na wniosek Grupy Radnych na dzień 7 sierpnia 2019r. (środa) XI Sesję (Nadzwyczajną) Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 15:00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

wybory władz MIR 20195 sierpnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się spotkanie nowowybranej Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w Kozienicach. W trakcie obrad dokonano głosowań, podczas których wyłonieni zostali: Przewodniczący oraz Delegat na walne zgromadzenie.
Przewodniczącym, podobnie jak w poprzedniej kadencji, został Mirosław Górka z gminy Głowaczów, który uzyskał 9 głosów, cztery głosy zdobył Dawid Kowalczyk z gminy Grabów nad Pilicą.

Delegatem na walne zgromadzenie wybrany został Artur Gac (7 głosów), Arkadiusz Guba oraz Dawid Kowalczyk otrzymali w tym głosowaniu po 3 głosy.

Pielgrzymka 2019 1Pielgrzymka 2019 24 sierpnia po Mszy Świętej w Kościele pw. Świętego Krzyża w Kozienicach wyruszyła po raz 29 z Kozienic Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Z Pielgrzymami spotkał się Starosta Kozienicki Andrzej Jung wraz z małżonką. Po 10 dniach 13 sierpnia pątnicy dotrą do Częstochowy.