Aktualności

Spotkanie z przedsiębiorcami z terenu powiatu kozienickiego15 maja w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z terenu powiatu kozienickiego. Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy Starosty Kozienickiego Andrzeja Junga i miało na celu poznanie problemów i oczekiwań przedstawicieli firm w stosunku do Powiatu.
W ramach realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Kozienickiego planowane jest powołanie Powiatowej Społecznej Rady Przedsiębiorczości. Jej zadaniem miałaby być przede wszystkim współpraca z Zarządem Powiatu przy tworzeniu jak najlepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, a także aktywizacji gospodarczej powiatu oraz promocji i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, monitorowanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących sfery gospodarczej, współorganizacja konferencji tematycznych i eventów. Przedsiębiorcy wyrazili zainteresowanie powyższą inicjatywą.
Podczas spotkania poruszony został także temat trudnej sytuacji Szpitala Powiatowego. Dyrektor placówki Roman Wysocki stwierdził, że utworzenie Powiatowej Społecznej Rady Przedsiębiorczości pomóc może także w rozwiązywaniu problemów szpitala. Przedstawiciele firm wyrazili opinię, że prawidłowe funkcjonowanie szpitala w znaczny sposób przyczynia się także do bezpiecznego prosperowania przedsiębiorstw.
Kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się w czerwcu.

9 Powiato Rajd Rower Sladami Historii Kozienice 2019Starostwo Powiatowe w Kozienicach
informuje, że
zapisy na IX Powiatowy Rajd Rowerowy „Śladami Historii” zostały zakończone
z powodu wyczerpania limitu miejsc.

Cieszy nas tak duże zainteresowanie. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji, już w maju przyszłego roku!

Osobom wpisanym na listę uczestników tegorocznego Rajdu przypominamy, że wyruszamy 25 maja (sobota) z placu przy Bibliotece Publicznej Gminy Gniewoszów. Na miejscu spotykamy się o godz. 8.00

 
 
 
 

Piłsudski12 maja w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach odbył się Program Edukacyjno – Historyczny związany z 84. Rocznicą Śmierci Józefa Piłsudskiego. Głównym organizatorem uroczystości był Związek Piłsudczyków RP Koło w Kozienicach. Starosta Kozienicki Andrzej Jung sprawował patronat honorowy nad obchodami. W swoim wystąpieniu zaznaczył jak istotne jest kultywowanie pamięci o Marszałku Piłsudskim, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Po części edukacyjnej, podczas której wykłady wygłosili Jan Chryzostom Czachowski oraz Marek Gozdera odbyła się część artystyczna przygotowana przez nauczycieli i uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4.
Na zakończenie, w hołdzie Józefowi Piłsudskiemu, przed Pomnikiem Niepodległości złożone zostały kwiaty i zapalone znicze.