Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

Aktualności

ulotka dot. szkolenia z zakresu zamówień publicznychPodlaska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej z woj. mazowieckiego w tym Przedsiębiorstwa Społeczne, Fundacje, Stowarzyszenia, Spółdzielnie Socjalne, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w projekcie pn. „Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, tj. https://podlaskafederacja.pl/o-projekcie/szkolenia-eksperckie-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/.
W związku z realizacją projektu odbędą się szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, w tym Przedsiębiorstw Społecznych, Fundacji, Stowarzyszeń, Spółdzielni Socjalnych, Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich z zakresu wykorzystania prawa zamówień publicznych. Szkolenia będą zawierać elementy przeprowadzonego z uczestnikami procesu przygotowawczego, ofert na realizację zlecenia w ramach postępowania o udzielenie zamówień publicznych, omówienie procedur odwoławczych w zamówieniach publicznych, a także będą dotyczyć budowania lokalnych partnerstw, marketingu i public relations, księgowości oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Do pobrania:
- Karta zgłoszenia
- Regulamin rekrutacj

Minister Finansów podpisał decyzje  zapewniającą  finansowanie zadania „Budowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Głowaczowskiej w Kozienicach”,Minister Finansów podpisał decyzje zapewniającą finansowanie zadania „Budowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Głowaczowskiej w Kozienicach”, w ramach której Powiat Kozienicki otrzymał ponad 17 000 000 zł dotacji z rezerwy celowej z Budżetu Państwa na lata 2022-23.
Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski w imieniu Zarządu Powiatu składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania powyższej dotacji.
Szczególne podziękowania za wsparcie i zrozumienie sytuacji w jakiej znajduje się obecnie Szkolny Ośrodek Wychowawczy w Opactwie składam na ręce Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka , który podczas wizyty w Ośrodku w Opactwie wypowiedział ważne słowa dla realizacji tej inwestycji:
- Dzieci powinny mieć szkołę przyjazną, radosną i nowoczesną. Nowa lokalizacja w Kozienicach to m.in. poprawa dojazdu do szkoły. Dlatego będę ubiegał się o środki finansowe na ten cel. Nowy ośrodek w Kozienicach to inwestycja bez dwóch zdań konieczna. Rozpoczniemy ją i skończymy – zapowiadał wtedy Minister.
Słowa wdzięczności kieruję również na ręce Ministrów Marka Suskiego i Waldemara Budy oraz Pana Wojewody Konstantego Radziwiłła, a szczególne podziękowania dla Pani Poseł Agnieszki Górskiej, która od początku do końca wspierała nas merytorycznie i nie szczędziła czasu na wspólne działania w dążeniu do pozyskania dofinansowania.
Wśród osób bardzo pomocnych w sprawie pozyskiwania środków na realizację tego zadania nie można pominąć Wojciecha Kondrata Dyrektora Departamentu Programów i Inwestycji w Ministerstwie Edukacji i Nauki, czy Pani Dyrektor Biura Rozwoju i Inwestycji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Katarzyny Harmata.
Nowa siedziba szkoły będzie spełnieniem marzeń dla wspaniałej kadry szkoły w Opactwie z Dyrektorem Anną Grzesik, a przede wszystkim dzieci uczących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Opactwie oraz ich rodziców.

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. Poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038) zwołuję na dzień 14 października 2021 r. (czwartek) XXXVIII Sesję (Nadzwyczajną) Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.00

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdpKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnychinterpelacje i zapytaniadarmowa pomoc prawnaPowiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Przeczytaj! Zanim Zarezerwujesz Wizytę w Wydziale Komunikacji internetowa rezerwacja kolejki bipportal mieszkańca

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

film promocyjny2

kozienicki

Kalendarium

05.09.2021
Festiwal „Mazowsze w Koronie” - Magnuszew
Kościół p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Magnuszewie
10.09.2021
Turniej Partnerstwa Regionalnego Czarni
Hala sportowa KCRiS w Kozienicach
11.09.2021
Turniej Partnerstwa Regionalnego Czarni
Hala sportowa KCRiS w Kozienicach
12.09.2021
Turniej Piłkarski Ochotniczych Starży Pożarnych
Stadion Sportowy w Głowaczowie ul. Kozienicka 7A

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych