Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 17 kwietnia 2024
Imieniny: Klara, Robert, Rudolf
pochmurno
6°C

Wydział Budownictwa i Architektury

Naczelnik Wydziału: Dorota Pająk

Telefon Telefon
48 611 73 62
e - mail

e-mail
budownictwo@kozienicepowiat.pl

Obsługa gmin: Garbatka-Letnisko, Gniewoszów, Kozienice i Sieciechów
tel.: 48 611 73 61

Obsługa gmin: Głowaczów, Grabów n/Pilicą, Magnuszew oraz Kozienice obszar miejski.
tel.: 48 611 73 60

Wydział Budownictwa i Architektury prowadzi sprawy z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej zastrzeżone do właściwości Starosty z terenu powiatu kozienickiego.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 1. Z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej wynikającej z ustawy Prawo budowlane:
  1. przygotowywanie i wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  2. przygotowywanie i wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę,
  3. przygotowywanie i wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
  4. przygotowywanie i wydawanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie, uchylenie albo stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę,
  5. przygotowywanie i wydawanie decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę z uwagi na istotnie odstąpienie od zatwierdzonego pozwolenia na budowę,
  6. przygotowywanie i wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu,
  7. przygotowywanie i wydawanie decyzji o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości,
  8. przygotowywanie i wydawanie postanowień w sprawach odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, na podstawie upoważnienia właściwego ministra do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
  9. przygotowywanie i wydawanie postanowień w toku prowadzonych postępowań administracyjnych,
  10. przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych lub budowy obiektów budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę,
  11. przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
  12. przyjmowanie zgłoszeń z projektem dotyczących zamiaru budowy obiektów budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę,
  13. przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
  14. wydawanie zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do przyjętego zgłoszenia,
  15. wnoszenie sprzeciwu w drodze decyzji do zgłoszeń,
  16. prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę,
  17. prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę,
  18. prowadzenie rejestru zgłoszeń budowy z projektem budowlanym,
  19. rejestrowanie wniosków i decyzji oraz przyjętych zgłoszeń z projektem budowlanym w centralnej bazie danych GUNB, za pośrednictwem formularzy www - RWDZ,
  20. zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o zgłoszeniach budowy z projektem budowlanym,
  21. wydawanie dzienników budowy,
  22. przechowywanie zatwierdzonych decyzjami projektów budowlanych, projektów budowlanych załączonych do zgłoszenia, a także innych dokumentów objętych pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem, co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego,
  23. wysyłanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz kopii zgłoszeń budowy (z projektem budowlanym) wójtowi, burmistrzowi albo organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
  24. przekazywanie organowi nadzoru budowlanego:
   1. kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonymi projektami budowlanymi;
   2. kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem;
   3. kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego.
  25. uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
  26. przygotowywanie i wydawanie innych decyzji, postanowień, zgłoszeń i pism wynikających z przepisów prawa budowlanego.
 2. Z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
  1. opiniowanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  2. przygotowywanie opinii projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 3. Z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:
  1. przygotowywanie i wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie dróg powiatowych i gminnych,
  2. przygotowywanie opinii dla Zarządu Powiatu dotyczących wniosków o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych położonych na terenie powiatu.
 4. Z zakresu innych spraw:
  1. wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,
  2. sporządzanie i przesyłanie sprawozdań i meldunków z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej do GUS (sprawozdawczość elektroniczna) oraz do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.