Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 13 lipca 2024
Imieniny: Małgorzata, Ernest, Henryk
pochmurno
23°C

Wydział Organizacyjny

Sekretarz Powiatu: Jarosław Chlewicki

Telefon Telefon
48 611 73 03
e - mail

E-mail
organizacyjny@kozienicepowiat.pl

 

 1. Pracą wydziału kieruje Sekretarz Powiatu.
 2. W skład wydziału wchodzi komórka organizacyjna posługująca się przy znakowaniu prowadzonych spraw i akt symbolami:
  1. Punkt rzeczy znalezionych OIN.I
  2. Archiwum zakładowe OIN.II

Do zakresu działania wydziału należy:

 1. realizacja zadań związanych z zapewnieniem właściwej organizacji pracy Urzędu w szczególności: opracowywanie projektów uchwał w sprawie nowelizacji regulaminu Urzędu oraz innych aktów prawnych dotyczących Urzędu,
 2. zapewnienie właściwego obiegu dokumentów w Urzędzie zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wdrażaniem i stosowaniem przepisów instrukcji kancelaryjnej
 3. prowadzenie rejestru porozumień,
 4. przygotowywanie i prowadzenie rejestru udzielanych w imieniu Starosty pełnomocnictw i upoważnień,
 5. współdziałanie z Najwyższą Izbą Kontroli i innymi organami administracji publicznej prowadzącymi kontrole w Urzędzie, w tym nadzór nad wydziałami nad terminowym udzielaniem odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne i zalecenia, gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji kontrolnej oraz prowadzenie ewidencji wystąpień pokontrolnych oraz prowadzenie książki kontroli,
 6. prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków, przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków dotyczących pracowników Urzędu na funkcjonowanie i organizację pracy w Urzędzie,
 7. opracowywanie okresowych analiz i informacji o sposobie i terminowości załatwiania skarg i wniosków kierowanych do Urzędu i jednostek organizacyjnych powiatu,
 8. realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej:
  1. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej przy współpracy z naczelnikami wydziałów,
  2. prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
 9. koordynacja i nadzór nad systemem Elektronicznego Zarządzania dokumentami, wprowadzanie zmian proceduralnych, szkolenie pracowników,
 10. rejestracja petycji wpływających do Urzędu oraz przygotowywanie do dnia 30 czerwca każdego roku zbiorczej informacji o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednimi umieszczanie jej na stronie internetowej Urzędu,
 11. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania,
 12. prowadzenie rejestru i zbioru Zarządzeń Starosty,
 13. prowadzenie rejestru umów,
 14. prowadzenie spraw związanych z wyborami,
 15. kreowanie polityki w zakresie informatyzacji w skali powiatu, a w szczególności: planowanie i wdrażanie koncepcji informatyzacji w Urzędzie oraz organizacja działań w tym zakresie,
 16. koordynowanie działań w zakresie informatyzacji, w szczególności:
  1. analizowanie i bilansowanie potrzeb w dziedzinie informatyzacji,
  2. planowanie budżetu na przedsięwzięcia informatyczne,
  3. nadzorowanie działań zapewniających bezpieczeństwo zasobów zgromadzonych i udostępnianych w systemach informatycznych,
  4. inicjowanie i organizowanie szkoleń dla pracowników Urzędu w zakresie wykorzystywania narzędzi i metod informatyki.
 17. prowadzenie kancelarii ogólnej,
 18. prowadzenie obsługi sekretariatów Starosty i Wicestarosty,
 19. prowadzenie spraw pieczęci i tablic urzędowych,
 20. prowadzenie archiwum zakładowego,
 21. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, przechowywaniem oraz obsługą osób uprawnionych do odbioru rzeczy znalezionych na terenie powiatu,
 22. prowadzenie punktu informacyjnego,
 23. gospodarowanie taborem samochodów służbowych,
 24. zapewnienie czystości w pomieszczeniach budynków Urzędu,
 25. gospodarowanie środkami trwałymi i wyposażeniem Urzędu, prowadzenie ewidencji inwentarza i jego likwidacja,
 26. przesyłanie aktów prawnych w wersji elektronicznej do publikacji,
 27. prowadzenie w postaci elektronicznej zbioru aktów prawa miejscowego,
 28. administrowanie podpisami kwalifikowanymi oraz ich wdrażanie dla pracowników Urzędu,
 29. prowadzenie spraw BHP tj:
  1. przygotowywanie zapotrzebowań na odzież ochronną i środki do utrzymania higieny
  2. ustalanie kwot należnego ekwiwalentu pieniężnego i jego wypłacanie za pranie i konserwację odzieży roboczej i ochronnej.
 30. Prowadzenie spraw socjalno - bytowych w Urzędzie:
  1. zakładanie teczek niezbędnych do prowadzenia spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
  2. kompletowanie i rejestrowanie wniosków osób ubiegających się o ulgowe usługi i świadczenia socjalne do Komisji Socjalnej,
  3. przygotowywanie i opracowywanie wszelkich umów i wniosków związanych z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
  4. stała współpraca z komisją socjalną jako organem opiniodawczo — doradczym do dysponowania ZFŚS w Urzędzie.
  5. bieżąca współpraca w wydziałem budżetowo — finansowym,
  6. opracowywanie projektów regulaminu, aneksów do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 31. przygotowywanie zapotrzebowań na zakup artykułów spożywczych, chemicznych, biurowych, piśmiennych, eksploatacyjnych i innych na potrzeby służbowe Urzędu,
 32. organizacja różnego rodzaju spraw kulturalno - społecznych,
 33. nadzór nad prowadzeniem spraw związanych ze sprawozdawczością elektroniczną przez poszczególne wydziały Urzędu,
 34. prowadzenie zbioru statutów i regulaminów organizacyjnych jednostek powiatu,
 35. prowadzenie spraw w imieniu Starosty związanych z przyjmowaniem, przekazywaniem, analizowaniem i publikowaniem oświadczeń majątkowych i innych oświadczeń oraz informacji osób zobowiązanych do ich składania Staroście,
 36. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dn. 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
 37. przygotowywanie sprawozdań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 
 38. prowadzenie zbioru dokumentów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.